^Powrót na górę
 • 1 Motto
  Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywnośvć, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.” ----------------------------------- Janusz Korczak
 • 2 Motto
  Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać. ...................................... John F. Kennedy
 • 3 Motto
  Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym, zręcznym – jednym słowem staraj się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym. Żeby z tobą było wszystkim dobrze. ------------------------- dh. Aleksander Kamiński
 • 4 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 5 Lorem ipsum dolor...
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
baner

Drodzy Rodzice,

właśnie wprowadzane są nowe regulacje dotyczące realizacji obowiązku nauczania. Z racji przedłużenia przerwy kwarantannej władze oświatowe zalecają bezwzględną realizację podstawy programowej, wskazuje się również na aspekt oceniania uczniów oraz dokumentowanie przebiegu zdalnego nauczania. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do monitorowania i koordynowania tych działań. Dzięki ogromnemu nakładowi pracy ze strony naszego nauczyciela informatyki – P. Pawła Jaszczaka, mamy doskonale zorganizowany system zdalnego nauczania. Korzystamy ze specjalnej platformy Office 365, już jest przygotowany przez mnie sposób dokumentowania pracy nauczycieli i oceniania uczniów. Dopracujemy jeszcze kilka szczegółów: np. sposób kontaktu z rodzicami, zasady i formy oceniania w takich warunkach.

Proszę Państwa o śledzenie informacji na naszej szkolnej stronie, ponieważ liczymy na Państwa pomoc i uwagi. Tam również publikujemy informacje dotyczące naszej pracy.

Z poważaniem

Danuta Bielska

Copyright © 2013. spcieszewo Rights Reserved.